מדיניות ביטול קורונה

נהלי קורונה

מדיניות ביטול טיול אופניים (שירותי קרקע) בתקופת החירום עקב התפרצות נגיף הקורונה

גורדון-טורס ערה לקשיים ולחוסר הוודאות השוררים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. אנו רואים את טובת לקוחותינו כבעלת חשיבות עליונה. חשוב לנו שלקוחותינו ירגישו בטוחים ומרוצים החל משלב ביצוע ההזמנה ועד לקבלת השירות.

לכן, גורדון-טורס החליטה, כי על אף האמור בכל מסמך אחר בו פורטה מדיניות הביטול של שירותי הקרקע בטיולים, על שירות הקרקע שהזמנת יחולו התנאים המיטיבים הבאים:

  • מעבר למקדמה המשולמת במועד ההתקשרות בעסקה, יתר תמורת העסקה תשולם רק 30 ימים לפני מועד היציאה לטיול. אם תבחר לבטל את הטיול בכל מועד לפני גמר החשבון כאמור, לא ייגבו דמי ביטול (להוציא סכום המקדמה שאינו בר השבה). לקוח שישלם את מלוא הסכום במעמד ההרשמה יוכל לבטל ללא דמי ביטול ולקבל את מלוא התשלום חזרה ( ללא דמי הקדימה) בניכוי 3% מעלות העסקה בגין עמלות סליקה של חברת האשראי והמנכה בגין עסקת מכר מרחוק
  • במקרה בו השייט התבטל יינתן החזר מלא של התמורה ששילמת בתוך 30 ימים מהיום בו נותן השירות הזר השיב לגורדון-טורס את הכספים שהועברו אליו עבור הזמנתך.
  • במקרה בו יוחלו מגבלות על הנכנסים לישראל בשל התפרצות נגיף הקורונה; או במקרה בו יוחלו מגבלות עקב התפרצות נגיף הקורונה על 50% או יותר מהמדינות בהן אתה מתוכנן לבקר, תהיה רשאי לבטל את העסקה ללא קנס.
  • במקרה של ביטול עסקה לפי סעיף ג' לעיל, יינתן לך באופן מיידי שובר זיכוי בסך התמורה ששילמת. תוכל לעשות שימוש בשובר זיכוי זה (בעצמך או להעבירו לאחר) לצורך הזמנת שירותי תיירות בגורדון-טורס במשך שנתיים מהמועד בו ניתן שובר הזיכוי.
  • כמו כן, במקרה של ביטול עסקה לפי סעיף ג' לעיל, גורדון-טורס תפעל באופן מיידי לקבלת הכספים שהועברו לנותן השירות הזר. כל סכום שיושב לגורדון-טורס מנותן השירות הזר יושב אליך בתוך 30 ימים (אלא אם תעדיף להותיר את הזיכוי ולא לקבל השבה).

האמור במדיניות ביטול זו כפוף להוראות כל דין והוא בא להוסיף עליהן ולא לגרוע מהן.

גורדון טורס שומרת על זכותה להפסיק את תחולתה של מדיניות ביטול זו בכל עת. מדיניות ביטול זו תיושם אך ורק אם הייתה בתוקף בעת הזמנת הטיול שביצעת ונמסרה לך ישירות על ידי גורדון- טורס. ט.ל.ח

 

מדיניות תשלומים וביטולים  קבוצת Eurofun  ( טיול אופניים והליכה)

חברת GA- Gordon Active מבית קבוצת גורדון הינה חברת תיירות ישראלים המציעה ללקוחותיה מגוון טיולים אקטיבים ברחבי העולם.

יובהר בזאת כי קבוצת גורדון משמשת כמתווך בין הלקוחות לספקי הטיולים השונים ( בניהם קבוצת Eurofun). מדיניות הביטול שמציעה החברה כפופה למדיניות הביטול של הספקים המקומיים. במעמד ההרשמה לטיול לקוח יקבל את מדיניות הביטול של הספקים השונים ויחתום כי הוא מאשר את התנאים.

החזר כספי ללקוחות יעשה רק לאחר שחברת גורדון תקבל החזר מהספקים השונים.

טיולי חברת GA – Gordon Active מיועדים לבעלי תו ירוק בלבד!

מדיניות תשלום:

לאישור העסקה יש לשלם 100EU או 100CHF בהתאם לתנאי העסקה

גמ"ח 30 יום טרום היציאה

מדיניות ביטול:

ביטול של עד 30 יום טרום היציאה בעלות המקדמה בלבד

ביטול של 27 – 14 יום טרם היציאה: 30% מעלות העסקה

ביטול של 8 – 13 יום טרם היציאה: 50% מעלות העסקה

ביטול של 7 יום ומטה טרם היציאה: 100% מעלות העסקה

 

מדיניות תשלום/ ביטול טיולי Bike& Boat

לאישור העסקה יש לשלם 100EU או 100CHF בהתאם לתנאי העסקה

גמ"ח 90 יום טרום היציאה

 

מדיניות ביטול:

ביטול של עד 90 יום טרום היציאה בעלות המקדמה בלבד

ביטול של 89-42 יום טרם היציאה: 30% מעלות העסקה

ביטול של 41 - 28 יום טרם היציאה: 60% מעלות העסקה

ביטול של 27-7 יום ומטה טרם היציאה: 80% מעלות העסקה

ביטול של 7 יום ומטה טרם היציאה: 100% מעלות העסקה

 

במקרה של הזהרת מסע ביעד הטיול שלא מאפשר קיום הטיול כמתוכנן, או החמרה בנהלים בכניסה למדינת היעד/יציאה מישראל ניתן יהיה לבטל ללא עלות. הסכום ששולם יושב ללקוחות למעט המקדמה שתישמר כיתרה עתידית. מהסכום ינוקו דמי אשראי 

 

הרשמה לטיולים:

1. ההרשמה יכולה להיעשות אך ורק באמצעות טופס הזמנה (מקוון או מודפס), שישלח אלינו בדואר אלקטרוני או בפקס ויקבל את אישור החברה.

2. ההרשמה תאושר רק לאחר קבלת הזמנה מחברת EUROFUN ותשלום המקדמה על ידי הלקוח.

3. התאמות, תוספות ושינויים נוספים של הלקוחות לחבילות הנסיעות שנסגרו ידרשו אישור בכתב מאת GA. AG לא מתחייבת לאישור בקשות אלו ואלו לא יהוו תנאי לאישור/ביטול העסקה.

4. שחרור מסמכי נסיעה ללקוחות יעשה כ14 יום לפני הנסיעה ובכל מקרה לא פחות מ5 ימי עבודה ורגע ביצוע ההזמנה.

5. ניתן להחליף נוסע בנוסע לאותה חבילה ללא עלות שינוי שם עד 7 ימים טרם היציאה

ביטול על ידיGA :
1. במידה והמטייל לא ישלם את התשלום מראש ו/או את הסכום הנותר על פי תנאי התשלום המוסכמים אזי GA תהיה רשאית לחזור בה מהחוזה באופן חד צדדי ולחייב את הנוסע בדמי סיום/דמי ביטול לפי ההסכם.
2. במידה ויהיה בלתי אפשרי עבור GA לקיים את החוזה עקב נסיבות בלתי נמנעות וחריגות ואם המטייל יקבל הודעת ביטול מיידית, אולם עד לא יאוחר מתחילת נסיעת החבילה, אזי GA רשאית לחזור בה מחוזה הנסיעה לפני כן לתחילת הנסיעה כנגד פיצוי מלא של כל התשלומים שכבר שולמו, אולם ללא תשלום פיצוי נוסף.
3. במידה ונרשמו לטיול פחות משתתפים מהמצוין כנדרש מספר מינימלי של נוסעים והודעת הביטול של מפעיל הנסיעות תתקבל על ידי הנוסע בתוך מגבלת הזמן של 21 יום לפני תחילת הנסיעה, אזי GA רשאית לחזור בה מחוזה הנסיעה כנגד החזר מלא של כל התשלומים שכבר שולמו, אך ללא תשלום כל פיצוי נוסף.
מומלץ בנסיעות הדורשות מספר מינימלי של נוסעים לארגן את ההגעה והעזיבה לאחר תום מגבלת זמן זו בלבד.( לרבות כרטיסי טיסה)
4. GA רשאית לסיים את חוזה הנסיעות ללא הודעה מוקדמת רק אם נוסע מפריע באופן מתמשך לנסיעה באתר או מתנהג באופן המנוגד לחוזה עד להפסקתו המיידית של החוזה.

 

תיאור השירותים
1. בתיאור המסלול מופיעים כמות הק"מ המתוכננים ליום. יש לקחת בחשבון שכמות זו הינה כמות משוערת בלבד ויכולה להשתנות בהתאם לתנאי השטח.
2. אנו מייחסים חשיבות רבה למסלול בטוח עם תנועה קלה בעת ארגון המסלול. עם זאת, לפעמים לא ניתן להימנע לחלוטין ממסלולים בכבישים עם עומס רב.
3. בתי המלון בטיולים נבחרו בקפידה על ידי הספקים השונים ובהתאם למסלולי הרכיבה/הליכה. לא ניתן לבקש מלונות ספציפים, יתכן שבבחירת קטגוריה מסויימת לא נוכל לאשר את המלונות לאורך כל המסלול ותתכן הוספה/ירידה במחיר כתוצאה משינויים אלו. שינויים אלו אינם עילה לביטול העסקה.  
4. מחיר הנסיעה יהיה ביורואו בפרנק שוויצרי בהתאם ליעד לאדם בחדר זוגי. היום הראשון של החבילה הבסיסית יהיה רלוונטי למחיר העונה.
5. הנחות ילדים על מחיר החבילה ולילות נוספים לילדים המלווים להוריהם כאדם שלישי בתפוסה של חדר זוגי על ידי שני מבוגרים המשלמים את המחיר המלא:
0 עד 5.99 שנים 100% (כל עלויות שיתווספו ישולמו במקום)
6 עד 11.99 שנים של גיל 50%
12 עד 14.99 שנים של גיל 25%
מגיל 15 שנים 10%.
כל הנחות לילדים לסוג האופניים והסירה לטיולים, לטיולים מיוחדים למשפחות וכן לטיולים אחרים, המאופיינים בהתאם, עשויות להשתנות זה ותובהר במקרה הפרטני בהזמנה.
7. כל העלויות הכרוכות במקום, אם ישנן (לינה/פנסיון לילדים, מיסי מבקרים/מקום ו/או מיסים עירוניים, שירותי אירוח/פנסיון/ניקיון לכלבים, אם יש) כמו גם תחבורה ושירותים שלא נכללויש להתייחס בתיאור הטיול האישי.
9. במידה והמטייל לא יעשה שימוש בשירותים הכלולים במחיר הנסיעה ומסופקים לשימוש (כגון תעריפי אוניה/רכבת, דמי כניסה וכדומה), אזי הוא לא יהיה זכאי להחזר חלקי של מחיר הנסיעה.
 
השתתפות בנסיעות / אחריות / הגבלת אחריות
1. טרם תחילת הנסיעה, המטייל יוודא כי מתקיימים כל הדרישות לנסיעה (למשל תשלום מלא בהתאם לחוזה העסקה, הגעה ויציאה עצמאית למקום תחילת הנסיעה, עמידה בדרישות עם כל תקנות הבריאות).
2. ההשתתפות בנסיעה המוצעת תהיה על אחריות המטייל בלבד. קטינים רשאים להשתתף בליווי הוריהם ו/או האפוטרופוסים בלבד.
3. בתחום אחריותו של הנוסע עצמו היא כי הוא יכול להתמודד עם הדרישות של נסיעה אקטיבית בכל הנוגע לבריאותו (למשל פעילות גופנית על פני תקופה של מספר שעות). הטיול המוצע לצערנו אינו מתאים לנוסעים עם מוגבלות בניידות.
4. הנוסעים אחראים לעמידתם בעצמם בתקנות התעבורה החלות בהתאמה. במיוחד התאמת הציוד שהובא לנסיעה המוצעת תתברר באחריות המטייל (למשל, הבאת אופניים בבעלות הנוסע בקטעי כביש לא אטומים, אורות וכו'). איננו נושאים באחריות כלשהי לנזק על האופניים של המטיילים עצמם שנגרמו על ידי מסלול הטיול.
5. אם חלקים כלשהם של השירותים המתוכננים, כגון ביקורים, לא יתקיימו כמתוכנן עקב סיבות שאינן בשליטתה הסבירה של עש (כגון שינוי תנועה, שיפוץ), אז תחליף חלופי ו/או שווה ערך או מתן השירות בכתובת מועד מאוחר יותר יוצע, במידת האפשר.
8. במידה ויתרחש נזק, אשר נגרם לבדו על ידי אחד מנותני השירותים שנבחרו על ידי GA או אשר לא נבע מכוונה או רשלנות חמורה של GA, אזי AG תישא באחריות לנזק שלא ייגרם מפגיעה בחיים, בגוף או בבריאות בלבד. לסכום השווה פי שלושה ממחיר הנסיעה, ללא קשר לבסיסם החוקי.
9. במידה ומטען יאבד או יינזק, אזי GA תישא באחריות רק אם הדבר נגרם על ידי GA ודווח מיד לאחר התרחשותו, אולם רק עד למקסימום של 200 אירו לאדם.
GA אינה אחראית על הדברים הבאים: פריטים שבדרך כלל אינם מועברים במטען (למשל מחשבים ניידים או מכשירים אלקטרוניים אחרים); אמצעי תשלום מכל סוג שהוא; נזק ונזק גלוי בידיות ובגלילים; נזק למטען שמשקל הכולל עולה על 20 ק"ג.
10. הובלת אופניים בבעלות מטיילים תתאפשר על אחריות המטייל בלבד, הן במהלך הנסיעה והן בהעברות. ההגדרות הקבועות בקרוואנים לאופניים נקבעות בדרך כלל עבור האופניים המשמשים את המפעיל כך שאפילו בזהירות רבה, עלולות להתרחש נסיבות (למשל התרופפות ההרכבה), שעלולה לגרום לנזק קל, במיוחד ליקויי צבע. מסיבה זו, איננו יכולים לקחת אחריות על כל נזק שייגרם במהלך ההובלה. הגבלת אחריות זו תחול גם על מובילים המוזמנים חיצונית.
בעת בחירת מקומות לינה, GA שם לב לאזורי חניה בטוחים לאופניים. עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח מוסכי אופניים נפרדים הננעלים כל הזמן. גם אופניים הושכרו וגם האופניים הפרטיים שלך חייבים תמיד להחנות בצורה שהם מוגנים ונעולים היטב. במקרה של גניבת אופניים משלך, GA אינה נושאת באחריות כלשהי.
 
11. על מנת לבטח את המטיילים מפני כל סוג של סיכונים, יש לערוך ביטוח ביטול נסיעות לרבות ביטוח הפסקת נסיעה וביטוח הובלת אופניים בבעלות מטיילים, תוכל למצוא מידע נוסף על אפשרויות ביטוח אחרות, כגון כיסוי עלויות הסיוע במהלך הנסיעה, לרבות הובלה חזרה במקרה של תאונה, מחלה או מוות, בהתאם לנסיעה שהוזמנה באתר

 

שונות
1. הנוסע אחראי באופן כללי על עמידתו בכל תקנות הדרכונים, המכס והבריאות. כל מידע נוסף על התקנות החלות על אזרחי האיחוד האירופי יקבל הודעה לפני כריתת החוזה על ידי EUROFUN.
2. במהלך משך הנסיעה, המטייל יהיה אחראי לכל נזק או הפסד שייגרמו לציוד שסופק לו על ידי EUROFUN.
3. כל המחירים ייחשבו ביורו/CHF
4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לכל שינוי בתיאורי הטיולים וכן לשגיאות, טעויות הדפסה וטעויות חישוב!
5. ט.ל.ח

19