פרטיות

מדיניות פרטיות

גורדון טורס בע"מ (להלן גם: "גורדון טורס", "אנו", או "אנחנו") מתייחסת בכבוד לפרטיות שלך, ותפעל להגן על פרטיותך בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.

אנו מאמינים כי יש לך זכות לדעת את מדיניותנו בנוגע לסוגי המידע אותו אנו עשויים לאסוף ודרכי השימוש בהם כאשר אתה יוצר קשר אתנו ו/או מזמין את השירותים והמוצרים שלנו, או בעת הביקור ו/או השימוש שלך באתר שלנו ("האתר"). אנא קרא את מדיניות פרטיות זו המתארת את אופן האיסוף, השימוש והעברת המידע בקפידה.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר אשר זמין בכתובת www.gordonactive.co.il  ("תנאי השימוש"). הגישה לאתר והשימוש בו ובכלל זה השירותים המוצעים דרכם, כפופים לתנאי השימוש המסדירים את היחסים בין גורדון טורס לבינך כמשתמש ועצם השימוש שלך באתר, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתנאי השימוש תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתנאי השימוש.

אנו רשאים להתנות את הגלישה באתר או את אספקת השירותים או המוצרים שתבקש שנספק לך, במסירת מידע אודותיך, אשר עשוי לכלול פרטים מזהים שלך ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתנו. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור לנו את מידע זה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך. במידה ולא תמסור מידע כאמור, נהיה רשאים למנוע ממך לגלוש באתר או באזורים מסוימים בו, להשתמש בשירותים שונים באתר, או להזמין שירותים ו/או מוצרים בדרך אחרת על פי שקול דעתנו הבלעדי.

 1. המידע שאנו אוספים

במסגרת השימוש באתר או הרישום לאתר, הנך עשוי להתבקש למסור לנו פרטים אודותיך אשר יאספו על ידינו, לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.

כמו כן, בעת השימוש באתר או בעת יצירת קשר אתנו ו/או הזמנת מוצרים או שירותים שלנו, יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר, פרטי ציוד הקצה באמצעותו תשתמש באתר, מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה-IP שלך, כתובת ה-MAC, מס' IMEI וכדומה), מיקומך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר או באפליקציה, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד .בנוסף, בכל עת שתיצור קשר עם גורדון טורס או מי מטעמה במסגרת הזמנת נסיעות, חבילות נופש ומוצרים ושירותים נלווים, כמו גם באמצעות שרות לקוחות טלפוני, מילוי טופס באתר, משלוח הודעת דואר אלקטרוני, צ'אט, רשתות חברתיות או בכל דרך אחרת, גורדון טורס תאסוף מידע אודותיך, אשר יכלול בין היתר את פרטי ההזמנות ופרטי העסקאות עם נותני השירותים, כמו גם נתונים כגון שם, תאריך לידה, מספר זהות, מספר דרכון, מספר הזמנה, כתובת דוא"ל, כתובת מגוריך, מספר טלפון נייד, מדינת אזרחות, מצב משפחתי וכדומה. במסגרת ביצוע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי אנו נאסוף גם פרטים אודות נתוני העסקאות אותם ביצעת בקשר עם השירותים שאנו מציעים

במסגרת רכישת שירותים או מוצרים מצדדים שלישיים שהם שותפים עסקיים שלנו, אנחנו נקבל את פרטי העסקאות שתבצע מולם. אנחנו גם עשויים לקבל נתונים ממפעילי הרשתות החברתיות בהן יש לך חשבון ככל שתבחר לקשר את החשבון שלך עם האתר .

 1. השימוש במידע
  1. השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר והשירותים המוצעים בו וכן את הצעת המוצרים והשירותים של גורדון טורס; (ב) על מנת לספק לך את השירותים והמוצרים שביקשת שנספק לך, ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות שלך וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך שליחתם של דברי דואר ודפוס, לרבות הצעות מסחריות מטעמנו או שותפינו העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור; (ה) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר או בהתקשרויות אלקטרוניות אחרות לתחומי ההתעניינות שלך; ו-(ו) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.
  2. הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, גורדון טורס רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של גורדון טורס ולצדדים שלישיים אחרים, על מנת שגורדון טורס תוכל להעניק לך את השירותים ואת המוצרים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2.1 לעיל (דוגמת חברות תעופה, מלונות, חברות השכרת רכב, ספקי שירותי תיירות, חברות ביטוח, שדות תעופה, ספקי שירותי קרקע ושינוע, חברות איתור נוסעים בעת חירום וכיוצא באלה) (ב) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שיווקיים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין; (ג) במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו או עם רכישת המוצרים או השירותים שלנו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל בידי גורדון טורס צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בינך או מי מטעמך לבין גורדון טורס או מי מטעמה; (ה) במקרה שגורדון טורס תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; (ו) בקשר עם עסקה או משא ומתן לעסקה למכירת עסקיה, מניותיה, פעילותה או נכסיה של גורדון טורס, או כל חלק מהם, לצד שלישי, או בקשר עם השקעה בגורדון טורס ו-(ז) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר או אודות רכישת המוצרים או השירותים שלנו, או בכל מידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישי.
  3. הנתונים והמידע שנמסרו לגורדון טורס יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של גורדון טורס, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.
 2. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

גורדון טורס עושה שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ונעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר או במוצרים או בשירותים שלה. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש האמור, תדירות השימוש בהם, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 1. שימוש ב'עוגיות' – Cookies
  1. ייתכן שהאתר או האפליקציה ישתמשו בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies), (להלן: "'עוגיות'") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשירך בקשר לשימושך באתר או באפליקציה, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך באתר לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר.
  2. השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר או התכנים בו או במסרים אלקטרוניים אחרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשירך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "Windows" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר במידה ועליך להירשם. המידע ב'עוגיות' מוצפן, וגורדון טורס נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. כאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו, גורדון טורס מפעילה מעת לעת שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות. גורדון טורס רשאית להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות לחברות אלו, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבורך הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר של גורדון טורס ובאתרים אחרים ברחבי הרשת.
  3. אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
 2. העברת מידע מחוץ לישראל

העברת המידע או מתן גישה למידע הנשמר על ידי גורדון טורס לצדדים שלישיים מחוץ לישראל, תיעשה רק וככל שמתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: (א) המידע מועבר למדינה באיחוד האירופי; (ב) המידע מועבר למדינה שהאיחוד האירופי מאפשר להעביר אליה מידע, ובאותם תנאים (למשל, ארה"ב תחת הסדר Privacy Shield, או מדינות שזכו להחלטת נאותות של הנציבות האירופי); (ג) קיים הסכם עם מקבל המידע לפיו הוא מתחייב להחיל על עצמו את חוקי הגנת הפרטיות; (ד) התקבלה הסכמה מפורשת מנושא המידע להעברה המסוימת ולמדינה המסוימת אליה הועבר המידע; או (ו) המידע מועבר לחברת בת של גורדון טורס ונקבעו מנגנונים מתאימים להגנה על המידע בחברה הבת. העברת המידע כאמור תתבצע על בסיס הסכם ההתקשרות הכולל הוראות מתאימות העוסקות בהגנת פרטיות ובאבטחת מידע של המידע, לרבות התחייבות של מקבל המידע שלא להעבירו לכל צד שלישי.

 1. זכויות המשתמש1. זכות העיון וגישה למידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, גורדון טורס תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה לגורדון טורס בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"), או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בכתובת: info@gordon-tours.co.il

2. זכות לתיקון ומחיקת המידע

אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום לגורדון טורס בדרכים הקבועות בתקנות, וכן באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בכתובת: info@gordon-tours.co.il  אין בפנייה כאמור כדי לחייב את גורדון טורס לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.

 1. משלוח דברי פרסומת
  1. גורדון טורס מציעה משלוח דברי פרסומת אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר), אשר משמעם מסירת דיוור חדשותי, כללי או פרסומי ישירות למשתמשים שבחרו בכך (להלן: "הדיוור"). יובהר במפורש, כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת, פרסומים אשר נלווים לתוכן חדשותי או אף תכנים נעדרי כל תוכן חדשותי.
  2. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו דיוור על ידי גורדון טורס, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) או בכל דרך עתידית רלוונטית. יובהר, כי על מנת שישלחו לך התכנים המתאימים ביותר, נעשה שימוש במידע אודותיך כאמור לעיל על מנת לאפשר אפיון מיטבי של סוגי המוצרים והשירותים המתאימים לך ביותר.
  3. המשתמש בשירות הדיוור יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן על ידי פנייה לשירות הלקוחות שלנו בכתובת: ראול ולנברג 24 רמת החייל מגדלי זיו בניין B ת"א או בטלפון 03-7659000 בשעות הפעילות: ימים א-ה וביום ו. עם זאת, התנתקות משירותי הדיוור או מפעולות דיוור ישיר לא תמחק את המידע שנאסף אודותיו ממאגרי המידע של גורדון טורס, וגורדון טורס תהיה רשאית להמשיך להשתמש במידע כאמור בהתאם למטרות המנויות במדיניות פרטיות זו. המשתמש בשירות הדיוור יוכל להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של גורדון טורס.
 2. אתרים אחרים

האתר או האפליקציה עשויים לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על ידי גורדון טורס או על ידי מי מטעמה. כך למשל, האתר או מסרים אלקטרוניים אחרים עשויים לכלול קישורים לאתרים המציעים שירותי תיירות ושירותים נלווים אחרים. גורדון טורס אינה שולטת או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שגורדון טורס עשויה לקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של גורדון טורס.

 1. אבטחת מידע
  1. גורדון טורס משקיעה משאבים ניכרים ונוקטת באמצעים מחמירים בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידיך, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע שנועדו למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות גורדון טורס להבטיח שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה בלתי מורשית למידע המוחזק בידיה.
  2. חיובים כספיים בכרטיס האשראי יתבצעו אך ורק לאחר ביצוע הזמנה ובכפוף לאמור בתנאי השימוש. מובהר כי פרטי כרטיס האשראי לצורך תשלום עבור ביצוע ההזמנות אינם נשמרים אצל גורדון טורס אלא על ידי ספק שירותים חיצוני המנהל את תהליך הסליקה ואחראי על הצפנת המידע ואבטחתו באמצעים מתאימים ובכפוף להוראות כל דין.
 2. שינויים במדיניות הפרטיות

גורדון טורס רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר, בטלפון: 03-7659000 או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת:info@gordon-tours.co.il  

19